Пошук

17.06.2010 01:00  


1. Імша ў вігілію

2. Імша ўдзень

Імша ў вігілію

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Ер 1, 4–10

Раней, чым  сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе

Чытанне кнігі прарока Ераміі.

У дні Ёсіі:

Cкіраваў да мяне Пан слова, кажучы: Раней, чым сфармаваў цябе ва ўлонні, Я пазнаў цябе, і раней, чым ты выйшаў з улоння, Я асвяціў цябе, устанавіў цябе прарокам для народаў.

І адказаў я: О, Пане Божа, я не ўмею гаварыць, бо я яшчэ дзіця.

Але Пан сказаў мне: Не кажы: «я дзіця», бо да ўсіх, да каго Я пашлю цябе, пойдзеш, і ўсё, што загадаю табе, скажаш. Не бойся іх, бо Я з табою, каб ратаваць цябе, — сказаў Пан.

І выцягнуў Пан руку сваю, і дакрануўся да вуснаў маіх, і сказаў мне Пан: Вось Я ўклаў словы Мае ў вусны твае. Глядзі, Я паставіў цябе ў гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць.

Гэта слова Божае.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 71 (70), 1–2. 3–4а. 5–6аb. 15аb і 17  (Р.: 6b)

Рэфрэн: З улоння маці Ты вывеў мяне, Пане.

1. На Цябе, Пане, спадзяюся, *
няхай не буду асаромлены навекі.
2. Вызвалі мяне паводле Тваёй справядлівасці, *
схілі да мяне сваё вуха і ўратуй мяне.

Рэфрэн:

3. Будзь мне скалою прыстанішча, †
дзе я мог бы заўсёды схавацца. *
Ты загадаў уратаваць мяне,
бо Ты — скала мая і мая цвярдыня. *
4. Божа мой, вызвалі мяне з рук бязбожнага.

Рэфрэн:

5. Бо Ты — мая надзея, Божа мой, Пане,*
Ты спадзяванне маё з маладосці маёй.
6. На Цябе абапіраюся я ад улоння, *
з улоння маці Ты вывеў мяне.

Рэфрэн:

15. Вусны мае будуць абвяшчаць Тваю справядлівасць, *
кожны дзень Тваё збаўленне
17. Божа, Ты вучыў мяне з маладосці маёй, *
і дагэтуль я цуды Твае абвяшчаю.

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

1 П 1, 8–12

Гэтага збаўлення шукалі і дапытваліся прарокі

Чытанне Першага паслання святога апостала Пятра.

Умілаваныя:

Хоць вы не бачылі Езуса, любіце Яго і, хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго, весяліцеся радасцю невыказнаю і найслаўнейшаю, дасягаючы мэты веры вашай — збаўлення душ.

Гэтага збаўлення шукалі і дапытваліся прарокі, якія прадказвалі вызначаную вам ласку. Даследавалі яны, на калі і ў які час указваў Дух Хрыста, які быў у іх і прадказваў цярпенні Хрыста і славу пасля іх. Ім адкрыта было, што не ім самім, а вам служыла тое, што цяпер аб’яўлена вам тымі, хто абвяшчаў Евангелле ў Духу Святым, які быў пасланы з неба. Нават анёлы хочуць спазнаць гэта.

Гэта слова Божае.

а СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

пар. Ян 1, 7; Лк 1, 17

Ян прыйшоў сведчыць пра Святло,
каб падрыхтаваць для Пана народ дасканалы.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
аЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 1, 5–17

Народзіць табе сына і назавеш яго імем Ян

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

У часы Ірада, караля юдэйскага, быў адзін святар па імені Захарыя, з роду Абія. Жонка ягоная была з роду Аарона; і было імя яе Альжбета. Абодва яны былі справядлівымі перад Богам, жывучы беззаганна паводле ўсіх запаведзяў і наказаў Пана. Але не мелі дзіцяці, бо Альжбета была бясплодная; былі яны ўжо ў старым узросце.

Калі Захарыя па вызначанай чарзе выконваў святарскае служэнне перад Богам, яму, паводле святарскага звычаю, выпаў лёс увайсці ў святыню Пана, каб кадзіць. Усё ж мноства народу малілася звонку падчас каджэння.

І з’явіўся яму анёл Пана, які стаяў з правага боку кадзільнага ахвярніка. І збянтэжыўся Захарыя, калі ўбачыў яго, і страх ахапіў яго.

Анёл жа сказаў яму: Не бойся, Захарыя, бо выслухана просьба твая, і жонка твая Альжбета народзіць табе сына і назавеш яго імем Ян. І будзе табе радасць і вяселле, і шмат хто ўзрадуецца нараджэнню ягонаму. Бо ён будзе вялікі ў вачах Пана, і не будзе піць ні віна, ні хмяльнога напою, і напоўніцца Духам Святым яшчэ ва ўлонні маці сваёй. І многіх з сыноў Ізраэля наверне да Пана Бога іхняга. І пойдзе перад Ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, непаслухмяных да разважлівасці справядлівых, каб падрыхтаваць для Пана народ дасканалы.

Гэта слова Пана.

ф Імша ўдзень

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 49. 1–6

Я зраблю цябе святлом народаў

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Слухайце мяне, выспы,
прыслухайцеся вы, далёкія народы:
Пан паклікаў мяне з улоння маці,
з нутра яе назваў маё імя.
Зрабіў вусны мае, як востры меч,
схаваў мяне ў цені сваёй рукі.  
Зрабіў мяне выбранай стралой,
схаваў мяне ў сваім калчане.
І сказаў мне: Ты слуга Мой,
Ізраэль, у табе Я праслаўлюся.
А я адказаў: Дарэмна я намагаўся,
марна і на пустое траціў сваю сілу.
Але Закон мой у Пана
і ўзнагарода  мая ў Бога майго.
А цяпер кажа Пан,
які стварыў мяне ўжо ад улоння маці слугой сваім,
каб вярнуў для Яго Якуба
і сабраў для Яго Ізраэль.
І я праславіўся ў вачах Пана,
а мой Бог стаў маёй сілай.
Ён сказаў:
Таго мала, каб ты быў слугой Маім,
каб аднавіў патомства Якуба,
каб вярнуў рэшту Ізраэля.
Я зраблю цябе святлом народаў,
каб збаўленне Маё дасягнула аж да краю зямлі.

Гэта слова Божае.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

Пс 139 (138), 1–3. 13–14аb. 14c–15  (Р.: 14а)

Рэфрэн: Слаўлю Цябе, Пане, бо я цудоўна створаны.

1. Пане, Ты выпрабаваў мяне і пазнаў, *
2. Ты ведаеш, калі я саджуся і ўстаю.
Здалёк разумееш мае думкі, †
3. Ці іду, ці адпачываю — Ты са мною, *
і ўсе мае шляхі вядомыя Табе.

Рэфрэн:

13. Бо Ты стварыў маё нутро *
і выткаў мяне ва ўлонні маёй маці.
14. Слаўлю Цябе, бо я цудоўна створаны, *
дзівосныя справы Твае.

Рэфрэн:

Ты добра ведаеш маю душу, *
15. Не былі схаваны ад Цябе мае косці,
калі ў таямніцы мяне стваралі, *
я сатканы быў у глыбіні зямлі.

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Дз 13, 22–26

Перад Хрыстовым прыйсцем Ян прапаведаваў

Чытанне Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Павел сказаў: Бог прызначыў айцам нашым Давіда каралём, пра якога і сказаў, засведчыўшы: Я знайшоў Давіда, сына Есэя, мужа па сэрцу Майму, які выканае ўсе жаданні Мае. З ягонага патомства, паводле абяцання, Бог вывеў для Ізраэля Збаўцу Езуса. Перад Ягоным прыйсцем Ян прапаведаваў хрост пакаяння ўсяму ізраэльскаму народу.

Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: Я не з’яўляюся тым, кім вы лічыце мяне; але вось за мною ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах.

Браты, сыны роду Абрагама і тыя з вас, хто баіцца Бога. Нам паслана слова збаўлення гэтага.

Гэта слова Божае.

а СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

пар. Лк 1, 76

Ты, дзіцятка, прарокам Найвышэйшага будзеш названа,
бо пойдзеш перад Панам падрыхтаваць шляхі Яму.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
аЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 1, 57–66. 80

Ян — імя Яго

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Альжбеце надышоў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што Пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёю.

На восьмы дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага, Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: Не, але будзе названы Янам.

І сказалі ёй, што няма нікога з сям’і яе, каго б называлі такім імем.

І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: Ян – імя Яго. І ўсе здзівіліся.

У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны, і ён загаварыў, праслаўляючы Бога.

Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх, і расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі: Што ж гэта будзе за дзіця? Бо рука Пана была з ім.
А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня з’яўлення свайго перад Ізраэлем.

Гэта слова Пана.


Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ

Абноўлена 20.06.2018 14:24
Пры выкарыстанні матэрыялаў Catholic.by спасылка абавязковая. Калі ласка, азнаёмцеся з умовамі выкарыстання

Дарагія чытачы! Catholic.by — некамерцыйны праект, існуе за кошт ахвяраванняў і дабрачыннай дапамогі. Мы просім падтрымаць нашу дзейнасць. Ці будзе наш партал існаваць далей, у значнай ступені залежыць ад вас. Шчыра дзякуем за ахвярнасць, молімся за ўсіх, хто нас падтрымлівае.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Папа Францішак

Бог заўсёды чакае нас.
Ён ніколі не губляе надзеі і заўсёды прабывае побач.