Пошук

24.12.2009 23:00  
  1. Імша ўначы.
  2. Імша на світанні.
  3. Імша ўдзень.
 
Імша ўначы

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 9, 1–6

Сын дадзены нам

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Народ, які хадзіў у цемры,
убачыў святло вялікае;
над жыхарамі краіны смяротнага ценю
заззяла святло.
Ты памножыў народ,
павялічыў радасць.
Ён весяліцца перад Табою,
як весяляцца ў час жніва,
як цешацца пры падзеле здабычы.
Бо ярмо, што гняло яго,
і кій на плячах ягоных,
і розгу прыгнятальніка ягонага
Ты зламаў, як у дзень Мадыяма.
Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера
і адзенне, забруджанае крывёю,
будзе кінута ў пажар на ежу агню.
Бо Дзіця нарадзілася нам,
Сын дадзены нам;
і ўлада спачыла на плячах Яго,
і дадуць імя Яму:
Цудоўны Дарадчык, Бог Моцны,
Спрадвечны Айцец, Князь Спакою.
Будзе вялікім панаванне Яго,
і міру не будзе канца
над тронам Давіда і над яго валадарствам,
якое Ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці
адгэтуль і навекі.
Руплівасць Пана Магуццяў учыніць гэта.

Гэта слова Божае.


РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

            Пс 96 (95), 1–2а. 2b–3. 11–12. 13 (Р.: Лк 2, 11)

Рэфрэн: Нарадзіўся сёння Збаўца Езус Хрыстус.

1. Спявайце Пану новую песню, *
спявай Пану, уся зямля.
2. Спявайце Пану, *
слаўце Ягонае імя.

Рэфрэн:

Абвяшчайце з дня ў дзень Яго збаўленне.*
3. Апавядайце між плямёнамі пра  славу Яго,
паміж усімі народамі *
пра цуды Ягоныя.

Рэфрэн:

11. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля, *
няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе.
12. Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім, *
няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя.

Рэфрэн:

13. Перад абліччам Пана, які прыходзіць, *
які прыходзіць судзіць зямлю.
Ён будзе судзіць свет справядліва, *
а народы паводле сваёй праўды.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Ціт 2, 11–14

З’явілася ласка Божая для ўсіх людзей

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Ціта.

Умілаваныя:

З’явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб’яўлення хвалы вялікага Бога і Збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Лк 2, 10–11

Абвяшчаю вам вялікую радасць:
нарадзіўся сёння Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 2, 1–14

Нарадзіўся вам сёння Збаўца

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Сталася ў тыя дні:

Выйшаў ад цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад.

Пайшоў таксама і Юзаф з Галілеі, з горада Назарэта, у Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай.

Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць Ёй. І нарадзіла Сына свайго першароднага, і спавіла Яго, і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе.

У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з’явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда Збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак: знойдзеце Немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях.

І раптам з’явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і ўсклікала:

Хвала на вышынях Богу,
а на зямлі спакой
людзям добрай волі.

Гэта слова Пана.

Імша на світанні

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 62, 11–12

Вось ідзе тваё збаўленне

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Вось Пан абвяшчае аж да межаў зямлі:
Скажыце дачцы Сіёну:
вось ідзе тваё Збаўленне,
вось узнагарода Ягоная з Ім
і адплата Ягоная перад Ім.
І назавуць іх народам святым,
адкупленымі Панам,
а цябе назавуць горадам жаданым,
непакінутым.

Гэта слова Божае.


РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

            Пс 97 (96), 1 і 6. 11–12

Рэфрэн: Святло заззяла, бо Пан нарадзіўся.

1. Пан валадарыць, няхай радуецца зямля, *
няхай весяляцца шматлікія выспы.
6. Нябёсы абвяшчаюць Яго справядлівасць, *
і ўсе народы бачаць Ягоную славу.

Рэфрэн:

11. Святло ззяе для справядлівага, *
і радасць — для праведных сэрцам.
12. Радуйцеся справядлівыя ў Пану *
і дзякуйце на ўспамін Ягонай святасці.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Ціт 3, 4–7

Паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Ціта.

Умілаваныя:

Калі ж аб’явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, Збаўцы нашага, Ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Хрыста, Збаўцу нашага, каб, апраўданыя Ягонай ласкаю, мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

Лк 2, 14

Хвала на вышынях Богу,
а на зямлі спакой людзям добрай волі.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 2, 15–20

Пастухі знайшлі Марыю і  Юзафа, і Немаўля

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.

Сталася:

Калі анёлы адышлі ад іх на неба, пастухі сказалі адзін аднаму: Пойдзем у Бэтлеем і паглядзім, што там сталася і пра што абвясціў нам Пан.

І пайшлі яны, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юзафа, і Немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае Дзіця.

І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі.

А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім.

І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так як ім было сказана.

Гэта слова Пана.

 

Імша ўдзень

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 52, 7–10

Убачаць усе межы зямлі  збаўленне Бога нашага

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Якія прыгожыя на гарах ногі пасланца,
які абвяшчае мір, які нясе радасць
і абвяшчае збаўленне,
які кажа Сіёну: Валадарыць Бог твой!
Голас вартаўнікоў тваіх:
яны ўзнялі голас,
усе разам усклікаюць,
бо ўласнымі вачыма бачаць,
што Пан вяртаецца на Сіён.
Трыумфуйце, усклікайце разам,
разваліны Ерузалема,
бо суцешыў Пан народ свой,
адкупіў Ерузалем.
Пан адкрыў святое плячо сваё
перад вачыма ўсіх народаў;
і ўбачаць усе межы зямлі
збаўленне Бога нашага.

Гэта слова Божае.


РЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

            Пс 98 (97), 1. 2–3аb. 3cd–4. 5-6 (Р.: 3c)

Рэфрэн: Убачылі ўсе збаўленне Бога нашага.

1. Спявайце Пану новую песню, *
бо Ён учыніў цуды.
Яму дапамагла Яго правіца *
і Яго святое плячо.

Рэфрэн:

2. Паказаў Пан сваё збаўленне, *
перад вачыма народаў аб’явіў сваю справядлівасць.
3. Успомніў пра сваю вернасць і міласэрнасць*
для дому Ізраэля.

Рэфрэн:

Убачылі ўсе межы зямлі *
збаўленне Бога нашага.
4. Усклікай Пану, уся зямля, *
радуйцеся, спявайце і грайце.

Рэфрэн:

5. Грайце Пану на гуслях,  *
на гуслях і на арфе.
6. Пад гучанне трубаў і рога *
радасна ўсклікайце перад Панам і Валадаром.

Рэфрэн:

ДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Гбр 1, 1–6

Бог прамовіў да нас праз Сына

Чытанне Паслання да Габрэяў.

Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў, у гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына, якога ўстанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет.

Ён, будучы адлюстраваннем Ягонай славы і вобразам Ягонай сутнасці і падтрымліваючы ўсё словам моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў, сеў праваруч Велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў у спадчыну імя.

Бо калі і каму з анёлаў Ён сказаў:

Ты – Сын Мой,
Я сёння нарадзіў Цябе?
І яшчэ:
Я буду Яму Айцом,
а Ён будзе Мне Сынам.
Калі ж зноў увядзе Першароднага ў свет, скажа:  
Няхай паклоняцца Яму
усе анёлы Божыя.

Гэта слова Божае.

СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

 

Заззяў над намі святы дзень,
ідзіце, народы, пакланіцеся Пану,
бо вялікае святло сышло сёння на зямлю.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

ЕВАНГЕЛЛЕ

Ян 1, 1–18

Слова сталася целам і пасялілася між намі

+ Чытанне святога Евангелля паводле Яна.

На пачатку было Слова,
і Слова было ў Бога,
і Богам было Слова.
Яно было ў Бога спрадвеку.
Усё праз Яго сталася,
і без Яго нічога не сталася з таго, што сталася.
У Ім было жыццё,
і жыццё было святлом людзей.
А святло свеціць у цемры,
і цемра не агарнула яго.
З’явіўся чалавек, пасланы ад Бога;
імя ягонае было Ян.
Ён прыйшоў дзеля сведчання,
каб засведчыць пра Святло,
каб усе паверылі праз яго.
Не быў ён святлом, але быў пасланы,
каб сведчыць пра Святло.
Было Святло праўдзівае,
якое асвятляе кожнага чалавека,
які прыходзіць на свет.
У свеце было,
і свет праз Яго стаўся,
і свет не пазнаў Яго.
Прыйшло да свайго,
і свае Яго не прынялі.
А тым, хто прыняў Яго,
дало ўладу стаць Божымі дзецьмі,
тым, хто верыць у імя Ягонае,
хто ні ад крыві,
ні ад жадання цела,
ні ад жадання мужа,
але ад Бога нарадзіўся.
Слова сталася целам
і пасялілася між намі,
і бачылі мы славу Ягоную,
славу, якую мае ад Айца Адзінародны,
поўны ласкі і праўды.

Ян сведчыць пра Яго і ўсклікае, кажучы: Гэта быў той, пра якога я сказаў: за мною ідзе той, які апярэдзіў мяне, таму што быў раней за мяне. І з паўнаты Ягонай мы ўсе прынялі ласку замест ласкі. Бо Закон быў дадзены праз Майсея, ласка і праўда сталіся праз Езуса Хрыста. Бога ніхто ніколі не бачыў. Адзінародны Бог, які ва ўлонні Айца, Ён аб’вясціў.

Гэта слова Пана.


Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККБ 

Абноўлена 15.12.2018 19:06
Пры выкарыстанні матэрыялаў Catholic.by спасылка абавязковая. Калі ласка, азнаёмцеся з умовамі выкарыстання

Дарагія чытачы! Catholic.by — некамерцыйны праект, існуе за кошт ахвяраванняў і дабрачыннай дапамогі. Мы просім падтрымаць нашу дзейнасць. Ці будзе наш партал існаваць далей, у значнай ступені залежыць ад вас. Шчыра дзякуем за ахвярнасць, молімся за ўсіх, хто нас падтрымлівае.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Папа Францішак

Бог заўсёды чакае нас.
Ён ніколі не губляе надзеі і заўсёды прабывае побач.