Пошук

06.01.2010 15:34  

1. Год А.
2. Год В.
3. Год С.

Год А

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 42, 1–4. 6–7

Вось слуга Мой, якога ўпадабала душа Мая

Чытанне кнігі прарока Ісаі.

Так кажа Пан:

Вось слуга Мой, якога Я падтрымаю,
выбраннік Мой, якога ўпадабала душа Мая.
Я спаслаў Духа свайго на Яго;
Ён прынясе народам Правасуддзе.
Не будзе крычаць і  не будзе ўсклікаць,
на вуліцы не будзе чутна голасу Яго.
Ён не зломіць надломленай трысціны
і не пагасіць тлеючана кноту;
для праўды прынясе Ён Правасуддзе.
Не аслабне і не надломіцца,
пакуль не ўстановіць Правасуддзе на зямлі,
і наказаў Ягоных чакаюць астравы.
Я, Пан, паклікаў Цябе ў справядлівасці,
і ўзяў Цябе за руку і сфармаваў Цябе,
і ўчыніў запаветам для людзей,
святлом для народаў,
каб Ты адкрыў вочы сляпым
і з вязніцы вывеў палонных,
з дому зняволення тых, хто жыве ў цемры.

Гэта слова Божае.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

            Пс 29 (28), 1а і 2. 3аc–4. 3b і 9b–10 (Р.: 11b)

Рэфрэн: Пан благаслаўляе свой народ спакоем.

1. Аддайце Пану, сыны Божыя, *
аддайце Пану хвалу і слаўце Яго магутнасць.
2. Аддайце хвалу імені Ягонаму, *
у святыні праслаўляйце Пана.

Рэфрэн:

3. Голас Пана па-над водамі, *
Пан над водамі вялікімі!
4. Голас Пана моцны; *
голас Пана поўны велічы.

Рэфрэн:

3. Загучаў Бог велічы, *
9. і кожны ў святыні Ягонай кажа: Хвала.
10.Пан прабываў над патопам, *
Пан як Валадар трываць будзе вечна.

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Дз 10, 34–38

Бог памазаў Яго  Духам Святым

Чытанне кнігі Дзеяў Апосталаў.

У тыя дні:

Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе мілы Яму той, хто баіцца  Яго і паступае справядліва.

Ён паслаў сваё слова сынам Ізраэля, абвяшчаючы спакой праз Езуса Хрыста; Ён ёсць Панам усіх. Вы ведаеце, што адбывалася ва ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, які абвясціў Ян. Ведаеце, як Бог памазаў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апанаваных д’яблам, бо з Ім быў Бог.

Гэта слова Божае.
а СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

пар. Мк 9, 6

Раскрыліся нябёсы і загучаў голас Айца:
Гэта Сын Мой умілаваны, Яго слухайце.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
аЕВАНГЕЛЛЕ

Мц 3, 13–17

Калі Езус ахрысціўся, убачыў Духа Божага, які сыходзіў на Яго

+ Чытанне святога Евангелля паводле Мацвея.


У той час:

Езус прыйшоў з Галілеі на Ярдан да Яна, каб атрымаць ад яго хрост. Ян жа ўстрымліваў Яго, кажучы: Гэта мне трэба ад Цябе прымаць хрост, а Ты прыходзіш да мяне?

Сказаў яму Езус у адказ: Дазволь цяпер, бо так належыць нам выканаць усё, што справядліва. Тады Ян уступіў Яму.

Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і раскрыліся Яму нябёсы, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся, як голуб, і сыходзіў на Яго. І голас з неба прамовіў: Гэта Сын Мой умілаваны, якога Я ўпадабаў.

Гэта слова Пана.

аГод В

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 55, 1–11

Ідзіце да водаў: паслухайце і жыць будзе душа ваша

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Сасмаглыя, усе ідзіце да водаў.
І вы, якія не маеце срэбра, ідзіце.
Ідзіце купляйце без срэбра
і без платы віно і малако.
Навошта вы адважваеце срэбра за тое,
што не ёсць хлебам,
а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца?
Слухайце ўважліва Мяне і спажывайце дабро,
і няхай душа вашая нацешыцца тукам.
Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да Мяне,
паслухайце і жыць будзе душа ваша.
І дам вам запавет вечны — нязменныя ласкі для Давіда.
Вось я ўчыніў яго для народаў сведкам,
правадыром і настаўнікам для народаў.
Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў,
і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе,
дзеля Пана Бога твайго
і Святога Ізраэля, бо Ён уславіў цябе.
Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе,
клічце Яго, пакуль Ён блізка!
Няхай бязбожны пакіне шлях свой,
а чалавек беззаконны ­— свае намеры;
няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім,
да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне.
Бо май думкі — гэта не вашыя думкі,
і вашыя шляхі — не мае шляхі, — гаворыць Пан.
Бо як нябёсы ўзвышаюцца над зямлёю,
так шляхі мае — над шляхамі вашымі
і думкі мае — над думкамі вашымі.
Падобна як дождж і снег падае з неба
і туды не вяртаецца,
але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай,
і яна родзіць, і прыносіць плён сейбіту
і хлеб для таго, хто есць,
так і слова Маё, якое выходзіць з вуснаў Маіх,
не вернецца да Мяне без плёну,
пакуль не споўніць тое, што Я хацеў,
і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго Я паслаў яго.

Гэта слова Божае.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

        Іс 12, 2–3.4bcd. 5–6  (Р.: 3)

Рэфрэн: Вы з радасцю будзеце чэрпаць ваду з крыніцаў збаўлення.

2. Вось Бог — маё збаўленне, на Яго спадзяюся і баяцца не буду.†
Бо Пан — мая моц і мая песня, *
Ён стаў маім збаўленнем.
3. Вы з радасцю будзеце чэрпаць ваду *
з крыніцаў збаўлення.

Рэфрэн:

4. Праслаўляйце Пана, *
заклікайце імя Ягонае
і абвяшчайце сярод народаў справы Яго; *
нагадвайце, што ўзнёслае імя Ягонае.

Рэфрэн:

5. Спявайце Пану, бо Ён учыніў вялікія рэчы, *
абвясціце гэта па ўсёй зямлі.
6. Весяліся і радуйся, жыхарка Сіёну, *
бо вялікі сярод цябе Святы Ізраэля.

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

1 Ян 5, 1–9

Дух і вада, і кроў

Чытанне Першага паслання святога апостала Яна.

Умілаваныя:

Кожны, хто верыць, што Езус ёсць Месія, ад Бога народжаны, і кожны, хто любіць таго, хто нарадзіў, любіць і народжанага ад Яго. Па тым пазнаём, што мы любім дзяцей Божых, калі любім Бога і выконваем запаведзі Яго. Бо любоў да Бога ёсць у тым, каб мы выконвалі Ягоныя запаведзі, а запаведзі Яго не з’яўляюцца цяжкімі.

Бо ўсё, што народжана ад Бога, перамагае свет. І гэтай перамогай, якая перамагла свет, ёсць наша вера.

Хто ж перамагае свет, калі не той, хто верыць, што Езус ёсць Сынам Божым?

Езус Хрыстус прыйшоў праз ваду і кроў, і праз Духа, і не толькі праз ваду, але праз ваду і кроў; і Дух сведчыць пра Яго, бо Дух — гэта праўда. Бо трое тых, хто сведчыць: Дух і вада, і кроў, і гэтыя тры – адно. Калі мы прымаем сведчанне людзей, то Божае сведчанне большае, бо гэта ёсць сведчанне Бога, якое Ён даў пра Сына свайго.

Гэта слова Божае.
а СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

пар. Ян 1, 29

Убачыў Ян Езуса, які ішоў да яго, і сказаў: *
Вось Ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.
аЕВАНГЕЛЛЕ

Мк 1, 7–11

Ты Сын Мой умілаваны, Цябе ўпадабаў Я

+ Чытанне святога Евангелля паводле Марка.


У той час:

Ян Хрысціцель прапаведаваў, кажучы: Ідзе за мною мацнейшы за мяне, якому я не варты, нахіліўшыся, развязаць раменьчык на ягоных сандалях. Я хрысціў вас вадою, а Ён будзе хрысціць вас Духам Святым.

І сталася ў тыя дні, прыйшоў Езус з Назарэту, што ў Галілеі, і быў ахрышчаны Янам у Ярдане. І адразу, калі выходзіў з вады, убачыў нябёсы раскрытыя, і Духа, як голуба, сыходзячага на Яго. І пачуўся голас з нябёсаў:

Ты Сын Мой умілаваны,
Цябе ўпадабаў Я.

Гэта слова Пана.

аГод С

ПЕРШАЕ ЧЫТАННЕ

Іс 40, 1–5. 9–11

З’явіцца слава Пана, і ўбачыць яе кожнае цела

Чытанне Кнігі прарока Ісаі.

Суцешце, суцешце народ Мой! —
кажа ваш Бог.
Прамаўляйце да сэрца Ерузалема
і абвяшчайце яму,
што скончыўся час барацьбы ягонай,
што адплочаны беззаконні ягоныя,
бо атрымаў ён з рукі Пана
ўдвая за ўсе свае грахі.
Голас таго, хто кліча ў пустыні:
падрыхтуйце дарогу Пану,
раўняйце ў стэпе шлях нашаму Богу!
Кожная даліна ўзвысіцца,
кожная гара і пагорак панізяцца,
і выбоістыя дарогі стануць раўнінай,
і ланцугі гор — далінаю.
І з’явіцца слава Пана,
і адначасова ўбачыць яе кожнае цела,
бо так сказалі вусны Пана.
 Узыйдзі на высокую гару, Сіён,
які нясеш добрыя весткі!
Зрабі моцным голас свой, Ерузалем,
які нясеш добрыя весткі!
Зрабі моцным голас свой, не бойся!
Скажы гарадам юдэйскім:
Вось Бог ваш!
Вось Пан Бог прыходзіць з моцаю,
і плячо Ягонае, што мае ўладу.
Вось узнагарода Ягоная з Ім,
і адплата Ягоная перад Яго абліччам.
Як пастыр, Ён будзе пасвіць статак свой;
ягнятаў будзе браць на рукі
і насіць на грудзях сваіх,
з клопатам будзе вадзіць кормячых авечак.

Гэта слова Божае.

аРЭСПАНСАРЫЙНЫ ПСАЛЬМ

         Пс 104(103), 1b–2. 3–4. 24–25.27–28.29–30 (Р.: 1)

Рэфрэн: Благаславі, душа мая, Пана.

1. Пане, Божа мой, Ты вельмі вялікі. *
Ты апрануўся ў веліч і красу,
2. Ты ахінуўся святлом, быццам шатай. *
Нябёсы распасцёр, як палотны шатра.

Рэфрэн:

3. Шатры свае Ты паставіў над водамі. *
Робіш хмары сваёй калясніцай.
4. Ты ходзіш на крылах вятроў, +
чыніш вятры сваімі пасланцамі, *
а слуга Твой — палаючы агонь.

Рэфрэн:

24. Незлічоныя, Пане, Твае справы. *
Усё Ты мудра стварыў, зямля напоўнілася Тваімі стварэннямі.
25. Вось распасцёрлася шырокае і вялікае мора, *
у ім безліч паўзуноў, жывёлаў малых і вялікіх.

Рэфрэн:

27. Усе яны чакаюць, што Ты дасі ім есці ў свой час. *
28. Калі даеш ім, яны падбіраюць,
Калі раскрываеш руку сваю, *
яны насычаюцца дабром.

Рэфрэн:

29. Яны палохаюцца, калі Ты хаваеш аблічча сваё. *
Ты забіраеш іхні дух, і яны гінуць, і вяртаюцца ў свой пыл.
30. Ты пасылаеш свайго Духа і паўстаюць яны, *
і Ты аднаўляеш аблічча зямлі.

Рэфрэн:
аДРУГОЕ ЧЫТАННЕ

Ціт 2, 11–14; 3, 4–7

Збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам

Чытанне Паслання святога апостала Паўла да Ціта.

Умілаваныя:

З’явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб’яўлення хвалы вялікага Бога і Збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках.

Калі ж аб’явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, Збаўцы нашага, Ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы ўчынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Хрыста, Збаўцу нашага, каб, апраўданыя Ягонай ласкаю, мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця.

Гэта слова Божае.
а СПЕЎ ПЕРАД ЕВАНГЕЛЛЕМ

 

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

пар. Лк 3, 16

Ідзе мацнейшы за мяне, гаворыць Ян; *
Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём.

Акламацыя: Аллелюя, аллелюя, аллелюя.

aЕВАНГЕЛЛЕ

Лк 3, 15–16. 21–22

Калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба

+ Чытанне святога Евангелля паводле Лукі.


У той час:

Калі народ чакаў і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях Яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём.

І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на Яго, і быў голас з неба, які прамовіў:

Ты Сын Мой умілаваны,
Цябе ўпадабаў Я.

Гэта слова Пана.


Пераклад здзейснены Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла пры ККББ

Абноўлена 01.01.2019 23:26
Пры выкарыстанні матэрыялаў Catholic.by спасылка абавязковая. Калі ласка, азнаёмцеся з умовамі выкарыстання

Дарагія чытачы! Catholic.by — некамерцыйны праект, існуе за кошт ахвяраванняў і дабрачыннай дапамогі. Мы просім падтрымаць нашу дзейнасць. Ці будзе наш партал існаваць далей, у значнай ступені залежыць ад вас. Шчыра дзякуем за ахвярнасць, молімся за ўсіх, хто нас падтрымлівае.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Папа Францішак

Бог заўсёды чакае нас.
Ён ніколі не губляе надзеі і заўсёды прабывае побач.