Пошук


За дзевяць дзён да ўрачыстасці святога Юзафа, якая адзначаецца 19 сакавіка, распачынаецца Навэнна да святога Юзафа — традыцыйнае набажэнства на ўшанаванне святога Абранніка Багародзіцы.

Парадак навэнны:

  1. Штодзённая малітва.
  2. Разважанні на кожны дзень навэнны.
  3. Малітвы Ойча наш... Вітай, Марыя... Хвала Айцу...
  4. Літанія да святога Юзафа

Штодзённая малітва
О святы Юзэфе, Апякун Пана нашага Езуса Хрыста і найчысцейшы Абраннік Беззаганнай Панны Марыі. Вось я, нягодны твой паслядоўнік, аддаюся тваёй апецы і выбіраю цябе маім асаблівым апекуном, дарадчыкам і заступнікам перад Богам. Выпрасі для мяне ласку добрага жыцця і шчаслівай смерці разам з ласкаю, аб якой сёння я асабліва прашу цябе ў гэтай навэнне (…).

Першы дзень (10 сакавіка)
У Старым Запавеце Юзаф, сын Якуба, па Божай волі стаў правіцелем у Егіпце, каб ратаваць людзей ад смерці, а ў Новым Запавеце ты, святы Юзэфе, стаў уладаром і гаспадаром тых скарбаў, якія патрэбны нам для вечнага жыцця. Таму з вялікаю пашанаю і даверам мы звяртаемся да цябе ва ўсіх нашых патрэбах – і зямных, і духоўных, – упэўненыя, што Езус, які заўсёды быў паслухмяны табе на зямлі, выслухае цябе таксама і ў небе.

Другі дзень (11 сакавіка)
Святы Юзэфе, Айцец Нябесны не вагаўся, аддаючы табе ў апеку свайго Адзінароднага Сына. Ты прыняў Яго з любоўю, ты карміў, выхоўваў і даглядаў Яго з бацькоўскай клапатлівасцю. Мы тулімся да цябе з дзіцячым даверам і просім, каб ты па­бацькоўску выслухаў нашыя просьбы, якія да цябе ўзносім, і захаваў нас ад усялякага зла.

Трэці дзень (12 сакавіка)
Святы Юзэфе, крыніца тваёй выключнай годнасці, цнатлівасці і хвалы – у Хрысце, побач з якім ты знаходзіўся кожны дзень, з якім ты размаўляў і працаваў. Выпрасі нам, святы наш апякуне, каб мы таксама штодня ўсведамлялі прысутнасць Хрыста, каб Ён асвячаў нас і ўсе нашыя справы.

Чацвёрты дзень (13 сакавіка)
Святы Юзэфе, пад тваёю апекаю рос Хлеб жыцця, дадзены нам з неба. Ты выхоўваў Яго з зярняці, каб Ён сабою накарміў людзей. Выпрасі нам ласку адчування эўхарыстычнага голаду, каб святая Камунія стала для нас крыніцаю спакою і задаткам хвалебнага ўваскрашэння.

Пяты дзень (14 сакавіка)
Святы Юзэфе, магутны наш апякуне, зло з вялікай сілаю ўваходзіць у нашае жыццё, выклікаючы неспакой у сумленні. Як «тленнасці зямныя», так і «нападкі шатана» не перастаюць нас спакушаць. Падтрымлівай нас магутнаю апекаю, каб мы, натхнёныя тваёю дапамогаю, маглі пабожна жыць, памерці ў святасці і дасягнуць жыцця вечнага.

Шосты дзень (15 сакавіка)
Галава Святой Сям’і, ты разам з Найсвяцейшай Паннай Марыяй і Збаўцам з’яўляешся найбольш дасканалым узорам сямейнага жыцця і ўсіх бацькоўскіх цнотаў. Выпрасі для нашых сем’яў ласку, каб мы маглі ўглядацца ў тваю Назарэтанскую Сям’ю і вучыцца сямейнаму жыццю ў спакоі і радасці.

Сёмы дзень (16 сакавіка)
Святы Юзэфе, Касцёл ушаноўвае цябе як свайго апекуна, заступніка і абаронцу, справядліва разлічваючы на тваю магутную дапамогу, таму што ты, як апякун і карміцель Хрыста на зямлі, надалей застаешся апекуном Яго Містычнага цела – Касцёла. Таму выпрасі ўсім нам ласку вернасці Хрысту, Яго Крыжу і Евангеллю.

Восьмы дзень (17 сакавіка)
Святы Юзэфе, магутны наш апякуне! Калісьці Юзаф, сын Якуба, па Божай волі стаў прычынаю благаслаўлення для спакутаванага Егіпта і суседніх краінаў. Просім цябе, каб твая прысутнасць, якая спрадвеку ўшаноўваецца ў нашым краі, у нялёгкія дні выпрабавання і цярпення прынесла плён Божага благаслаўлення для нас і нашых бліжніх.

Дзявяты дзень (18 сакавіка)
Святы Юзэфе, апякуне добрай смерці, у апошнія хвіліны жыцця побач з табою быў Збаўца і твая Найсвяцейшая Абранніца. Выпрасі нам такую ласку, каб мы маглі адысці з гэтага свету ў прысутнасці Езуса і Яго Беззаганнай Маці.

Літанія да св. Юзафа
Кірые, элейсон,
       Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас,
       Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,
       – змілуйся над намі.

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы, Божа,
       – змілуйся над намі.
Святая Тройца, адзіны Божа,
       – змілуйся над намі.

Святая Марыя,
       – малiся за нас.
Святы Юзэфе,
       – малiся за нас.
Слаўны патомак Давіда,
       – малiся за нас.
Святло патрыярхаў,
       – малiся за нас.
Абраннік Багародзіцы,
       – малiся за нас.
Ахоўнік Адкупіцеля,
       – малiся за нас.
Прачысты апякуне Панны,
       – малiся за нас.
Апякуне Сына Божага,
       – малiся за нас.
Клапатлівы абаронца Хрыста,
       – малiся за нас.
Слуга Хрыста,
       – малiся за нас.
Слуга збаўлення,
       – малiся за нас.
Галава Найсвяцейшай Сям’і,
       – малiся за нас.
Юзэфе найсправядлівейшы,
       – малiся за нас.
Юзэфе найчысцейшы,
       – малiся за нас.
Юзэфе наймудрэйшы,
       – малiся за нас.
Юзэфе наймужнейшы,
       – малiся за нас.
Юзэфе найпакорнейшы,
       – малiся за нас.
Юзэфе найвярнейшы,
       – малiся за нас.
Люстра цярплівасці,
       – малiся за нас.
Прыхільнік убоства,
       – малiся за нас.
Узор працуючых,
       – малiся за нас.
Аздоба сямейнага жыцця,
       – малiся за нас.
Апякуне паннаў,
       – малiся за нас.
Апора сем’яў,
       – малiся за нас.
Падтрымка ў цяжкасцях,
       – малiся за нас.

Суцяшэнне няшчасных,
       – малiся за нас.
Надзея хворых,
       – малiся за нас.
Апякуне выгнаннікаў,
       – малiся за нас.
Апякуне церпячых,
       – малiся за нас.
Апякуне бедных,
       – малiся за нас.
Апякуне паміраючых,
       – малiся за нас.
Пострах злых духаў,
       – малiся за нас.
Апякуне Касцёла святога,
       – малiся за нас.

Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – даруй нам, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – выслухай нас, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – змілуйся над намі.

С.: Устанавіў яго панам свайго дома.
Н.: І гаспадаром усіх сваіх уладанняў.

Молімся: Божа, Ты ў сваім цудоўным Провідзе ўчыніў святога Юзафа абраннікам Найсвяцейшай Маці Твайго Сына, дай, просім, каб, ушаноўваючы яго як нашага апекуна на зямлі, мы былі годныя яго заступніцтва ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага.
Н.: Амэн.


Малітва да св. Юзафа
У цябе, святы Юзэфе, шукаем мы паратунку ў нашай нядолі. Звяртаючыся па дапамогу да тваёй Найсвяцейшай Абранніцы Панны Марыі, з даверам просім таксама тваёй апекі. Праз любоў, якая яднала цябе з Найсвяцейшай Багародзіцай, і праз тваю айцоўскую апеку, якою ты атуляў Езуса ў дзяцінстве, пакорна просім: глянь ласкава на спадчыну, якую Езус Хрыстус здабыў крывёю сваёю, і сваім магутным заступніцтвам дапамажы нам у патрэбах нашых.

Прадбачлівы апякуне Сям’і Божай, апякуйся абраным патомствам Езуса Хрыста. Адхілі ад нас, мілы ойча, усялякія памылкі і спакусы. Магутны наш абаронца! Прыйдзі да нас ласкава з нябеснаю дапамогаю ў гэтым змаганні з сіламі цемры і, як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагражала Ягонаму жыццю, так цяпер барані святы Касцёл Божы ад варожых нападаў і ўсялякіх перашкодаў.

Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы, па тваім прыкладзе і тваёю дапамогаю падтрыманыя, маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амэн.

Абноўлена 10.03.2022 11:47
Пры выкарыстанні матэрыялаў Catholic.by спасылка абавязковая. Калі ласка, азнаёмцеся з умовамі выкарыстання

Дарагія чытачы! Catholic.by — некамерцыйны праект, існуе за кошт ахвяраванняў і дабрачыннай дапамогі. Мы просім падтрымаць нашу дзейнасць. Ці будзе наш партал існаваць далей, у значнай ступені залежыць ад вас. Шчыра дзякуем за ахвярнасць, молімся за ўсіх, хто нас падтрымлівае.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Папа Францішак

Дух хоча жыць у нас –
мы пакліканы да вечнага жыцця